Hva er forskjellen?

trimming vs chiptuning

Hva er forskjellen på trimming og chiptuning?

Mange kjenner uttrykket “trimming av bil” fra 90-tallet. Dette er også et uttrykk som brukes i dag, men det er mer vanlig å bruke chiptuning, siden chiptuning er det mest brukte metoden i dag.

Enkelt forklart er forskjellen på “trimming” og “chiptuning” at ved trimming så bytter eller modifiserer man deler i motoren eller tilhørende deler. Ved chiptuning så endrer man kun softwaren.

Tre metoder for trimming av bil

Det er tre kjente metoder for å trimme en bil på, og det er datatuning, chipping og powerboks.

Datatuning

Man henter ut de dataene for motorstyringen som er originalt fra fabrikk. Dette gjøres enten direkte på styreenheten eller gjennom diagnosekontakten.

Chipping

Den originale brikken byttes ut med en ny annerledes chip. Ved chipping kan man endre på mengden drivstoff og luft ved ulike turtall. Turbotrykket kan også varieres og tenningstidspunkter endres.

Powerbokser

Mest brukt når man ikke kommer seg inn i bilens motorstyreenhet og er en mer primitiv metode enn både datatuning og chipping. Powerboksen kobles som regel mellom styreenheten og motorstyringen. Den endrer på motorstyringen, slik at du får mer krefter.